Zachowaj to na później. (Sentence Note)

  • zachować ‑am ‑asz pf, impf zachowywać ‑wuję ‑jesz = preserve, retain, save
  • & się = to behave o.s.