Zachorowała na grypę.(Sentence Note)

zachorować -ruję -jesz (pf) = to fall sick