Zachęcał syna do wielkich czynów.

zachęcić ‑cę ‑cisz pf, impf zachęcać do+G = to encourage, prod