Zabrano do do Stanów Zjednoczonych na rozprawę.

  • rozprawa f.noun = hearing, treatise, discussion, dissertation.
  • & sądowa = court hearing, trial.
  • dim = rozprawka = essay