Zabawne, jak się rozwinęła sytuacja.

  • rozwinąć ‑nę ‑niesz pf, impf rozwijać trans = to develop, unfold.
  • intrans = & się = to evolve, progress