Za młodu grał czasem w piłkę.

Za młodu = phrase = in my/our/his/her youth, as a child