Z zasady, Japończycy nie są dobrzy w językach obcych.

  • Z zasady = phrase = lit. from a rule = as a general rule, in principle, usually, in general