Z roku na rok jest zanieczyszczenie środowiska większe.

  • zanieczyszczenie n.noun = despoilment, pollution, contamination
  • środowisko n.noun = the environment, surroundings, milieu, community