Z powodu złej pogody samolot przyleciał trzy godziny później.(Sentence Note)

przylecieć -cę -cisz (pf), (impf) przylatywać -tuję -jesz = to arrive by air