Z czasem przywykł do nowego środowiska.

  • przywykać ‑am ‑asz impf, pf przywyknąć ‑nę ‑niesz = to become used to