Yn y llyfrgell, roedd pawb yn fud.

English Translation

In the library, everyone was silent.

mud (adj) dumb, mute, speechless