Wzrok jest jednym z pięciu zmysłów.

  • zmysł mi.noun, often plural = a sense (ie sight, sound, touch, etc).
  • szósty zmysł sixth sense