Wzięliśmy taksówkę, żeby być tam na czas.(Sentence Note)

NOTES: wziąć (wezmę weźmiesz weź) (perfective) = to take. (imperfective) brać (biorę bierzesz)