Wyszło na jaw, że jestem kłamcą.(Sentence Note)

Note: jaw (phrase). wyjść na jaw = come to light