Wystrój kościoła jest przepiękny.

wystrój ‑stroju mi = decoration, décor