Występ Toma nie był tak dobry, jak oczekiwałem. (Sentence Note)

oczekiwać -kuję -jesz (impf) + Genitive = to expect, await