Wystawiła głowę za okno.

  • wystawić ‑wię ‑wisz pf, impf wystawiać = 1] stick out, display, exhibit. 2] outfit. 3] make out (a check). 4] erect.
  • ~ kogoś na pośmiewisko = to make a laughing stock out of s.o.
  • wystawa f.noun = a display (in shop), an exhibition
  • wystawienie n.noun = a (theatrical) production
  • wystawiennictwo n.noun = putting on exhibitions (usually museum or art gallery). Wystawiennictwo muzealne = Museum exhibitions.