Wysoki budynek powstał obok mojego domu. (Sentence Note)

powstać ‑stanę ‑niesz (pf), (impf) powstawać ‑staję ‑jesz ‑stawaj = to arise, to come into existence