Wyrósł na wspaniałego młodzieńca.

  • młodzieniec ‑ńca mp.noun = a young man, youth, lad
  • wyrosnąć ‑snę ‑śniesz pf, impf wyrastać = to develop, grow, grow up