Wyobraź tylko sobie przerażenie, z jakim obserwowałem tę scenę.

  • przerażenie n.noun = fright, terror