Wynosimy się stąd. Gliny nadchodzą.

  • wynieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf wynosić ‑szę ‑sisz = to carry out, come away with.
  • & się = (phrasal) = to get away o.s, to shove off (o.s.) e.g. ‘‘Mówiłem ci, żebyś się wynosił!’’ = I told you to shove off! or I told you to clear off!