Wynoście się! Wszyscy! (Sentence Note)

  • wynieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli (pf), (impf) wynosić ‑szę ‑sisz = to carry out, come away with.
  • & się = clear out / get out (self, from somewhere)