Wynocha z mojego domu! (Sentence Note)

  • wynocha! = (exclam) = get out!, scram!
  • wynieść -(niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli) (pf), (impf) wynosić (-szę -sisz) = carry out, come away with. ~ się = clear out
1 Like