Wymień to. (Sentence Note)

  • wymienić -nię -nisz (pf), (impf) wymieniać (na + Accu.) = exchange (for), swap. barter. enumerate, list, mention, cite
1 Like