Wymagasz pomocy lekarskiej.

wymagać ‑am ‑asz impf +G = to demand, require