Wyleciałem za burtę.

wylecieć ‑cę ‑cisz pf, impf wylatywać ‑tuję ‑jesz = to fly out

  • burta f.noun = board (of ship). lewa ~ port. prawa ~ starboard. /// za burtą = overboard
  • Wyleciałem za burtę = I went overboard