Wyłaź z łóżka. (Sentence Note)

  • wyleźć ‑lezę ‑leziesz ‑lazł ‑leźli (pf), (impf) wyłazić ‑łażę ‑zisz = to crawl out, to come to light
  • Wyłaź! = get out!