Wykonanie planu było proste. (Sentence Note)

  • wykonanie (n noun) a performance, an execution (carrying out/doing)
  • wykonać ‑am ‑asz (pf), (impf) wykonywać ‑nuję ‑jesz = to execute, carry out, perform