Wyjdźmy stąd wszyscy.(Sentence Note)

  • Wyjdźmy stąd = phrase = let’s get out of here