Wyjaśniła, że nie może uczestniczyć w tym spotkaniu.

uczestniczyć ‑czę ‑czysz impf + w + Locative = to take part in