Wygląda podobnie.

podobnie means “similar” here, not familiar