Wygląda na wielce szczęśliwego. (Sentence Note)

wielki aj = great. comp aj większy. av wielce = greatly. comp av więce