Wygląda na to, że moje metody są bardziej aktualne. (Sentence Note)

  • aktualny aj = actual, real, present, current, timely, topical. av = aktualnie = at present