Wygląda na to, że jedziemy na tym samym wózku.(Sentence Note)

  • wózek -zka (mi noun, diminutive of wóz) = baby carriage, buggy, gurney