Wydatki wynoszą dziesięć tysięcy jenów na głowę.

wynieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf wynosić ‑szę ‑sisz = 1] to carry out, come away with 2] (impf) to amount to, to total

  • & się = to clear off (o.s. away from s.w.)