Wydaje się, że przyczyną śmierci była rana postrzałowa.

postrzałowy = adj of postrzał mi 1] shot. 2] (medical) lumbago