Wyczyść lustro.

  • wyczyścić ‑czyszczę ‑ścisz pf, impf wyczyszczać = to clean out, clean up, polish