Wyciągnęła pistolet i powiedziała: ...

  • wyciągać (-am -asz) (impf), (pf) wyciągnąć (-nę -niesz) = to pull out, draw out, extract, extend (hand).