Wszystko to pustosłowie bez znaczenia.

pustosłowie n.noun = empty words, ‘‘hot air’’