Wszystko poszło gładko.(Sentence Note)

  • gładki (adj) smooth, sleek, even. (adv) gładko.
  • pójść gładko = to go smoothly.
  • (comp adj) = gładszy. (comp adv) = gładziej
  • gładkość (f noun) = smoothness