Wszystko należy czynić starannie. (Sentence Note)

  • staranny (adj) careful, neat, meticulous, painstaking, scrupulous. (av) starannie