Wszystko ma swoje dobre i złe strony. Szkoda, że zwykle dostrzegamy tylko jedną z nich.

  • dostrzec ‑strzegę ‑strzeżesz ‑strzegł pf, impf dostrzegać = to discern, perceive, detect, tell (as in tell (perceive) the difference)