Wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga. (Sentence Note)

  • zgodny = aj (z + Instr) = in accordance with, in agreement with, in line with, compatible with. united, in accord. adv = zgodnie = in accord, in unison