Wszystko, co musisz robić to stosować się do jego wskazówek. (Sentence Note)

  • stosować -suję -jesz (impf), (pf) zastosować = to apply, to put to use.
  • & się do + Gentive = adapt to, comply with
  • stosowanie (n noun) = a use, an application
  • stosowany (adj) = applied (e.g. an applied science)
  • wskazówka -wek (f noun) = a pointer, indicator, clue. (plural) instructions, directions, tips