Wszystkie te książki będą pewnego dnia cenne niczym złoto. (Sentence Note)

  • cenny aj = valuable. av cennie
  • niczym conj = like (similar to)
  • niczym złoto = phrase = like gold