Wszystkie systemy pisania mają wady i zalety. (Sentence Note)

  • zaleta (f noun) = virtue, positive quality, advantage