Wszyscy są w trakcie jedzenia. (Sentence Note)

Note: trakt (mi noun) = high road.

  • w trakcie +Gen = in the course of