Wszyscy pozostali mają się dobrze.(Sentence Note)

-pozostać (-stanę -niesz) (pf), (impf) pozostawać (-staję -jesz) to stay, remain, be left