Wszyscy kręcili się dookoła gwiazdy filmowej.

  • kręcić ‑cę ‑cisz impf, pf pokręcić + Instr = to twist, turn, wiggle.
  • & się = 1] twist, turn o.s. 2] hover over s.o., hang about, lurk.
  • pf wykręcić = to shoot (film).