Wszyscy czujemy się paskudnie.(Sentence Note)

paskudny aj hideous, horrid (person), nasty, foul (weather). av paskudnie